• 1
  • 2

www.8538.com

联系方式-www.8538.com-39366.com

新世纪家具实业有限公司-www.8538.com-39366.com

地点:汕头万凶工业区西侧南直二街力天世纪工业园

定货效劳热线:0754-88382929 88351222 8865 1888

手机:138 0271 3008 传真:0754-88382829

业务联系直线:

内销:
蔡蜜斯:188 2397 3131 辛蜜斯:188 2397 3132

开蜜斯:188 2397 3130 林蜜斯:188 2397 3135

李蜜斯:139 2968 6255 解蜜斯:188 2397 3139-澳门金沙娱乐-www.js333.com

内销:
蔡蜜斯(Joey)  :188 2397 3131 陈先生(Alex):138 0271 2280-39366.com

辛蜜斯(Maggie):188 2397 3132 李蜜斯(Lisa):188 2397 3138


网站:http://www.stncc.com

e-mail:ncc@stncc.com


顺德分公司

定货效劳热线:0757-86916399 86912699

传真:0757-86913389 86912189

业务联系电话:

辛慧纯(Fiana) 0757-86906543 18928679840

陈娟晖 0757-86907576 18929988757-www.8538.com-www.8538.com

陈基河 0757-86903983 13928289011

陈持迁 0757-86906391 18929988525

地点:佛山南海贤明沙头工业区明安北路新世纪